Lidmaatschap

De contributie

De contributie zal per kwartaal d.m.v. een door u af te geven machtiging van uw bank- of girorekening worden afgeschreven. Indien geen machtiging wordt afgegeven, is de contributie per jaar vooruit verschuldigd.

De contributie per 01-01-2017
Junioren per jaar€ 84,00
Senioren per jaar€ 150,00
Inschrijfgeld€ 5.00
Bondscontributie senioren en junioren per jaar€ 18,00

Reductieregeling

Bij de volgende situaties geldt een gereduceerd tarief:
- bij afwezigheid door een langdurige ziekte / blessure (na aanvraag bij het bestuur)
- bij afwezigheid door zwangerschap (na aanvraag bij het bestuur)

Aanmelden

Middels ingevuld inschrijfformulier. Dit kan op de speelavonden worden ingeleverd in de sporthal bij een van de bestuursleden.

Opzeggen lidmaatschap

Dit dient schriftelijk (bij voorbaat via de E-mail) te gebeuren. Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand en eindigt op de laatste dag van het kalenderkwartaal.

Indien een lidmaatschap niet voor 1 december is opgezegd, zal de volledige bondscontributie voor het daarop volgende jaar in rekening worden gebracht.

Adreswijziging

Deze dient schriftelijk te worden doorgegeven:
- Via de E-mail of
- Secretariaat BCZ p/a 't Stegeslag 51, 6903 XS, Zevenaar